• star

    แผนที่ดาว

    แผนที่ดาว คือ แผนที่แสดงตำแหน่งของดวงดาวบนท้องฟ้าที่ครอบ โลกของเราอยู่ จะมีลักษณะเป็นทรงกลมไม่ว่าเราจะดูดวงดาวที่ตำแหน่งใดของ โลก ตัวผู้ดูจะเป็นศูนย์กลางของท้องฟ้าเสมอ joker123 การทำแผนที่ เราอาจทำแผนที่ดาวได้โดยใช้ทรงกลมท้องฟ้าเช่นเดียวกับการทำแผนที่ โลก ซึ่งในการใช้แผนที่ดาวหาวตำแหน่งดาวหรือการอ่านแผนที่ดาวจะต้องทราบ สิ่งต่าง ๆ ดังนี้ ทิศบนท้องฟ้า (direction) เกืดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกและลับของฟ้าทางทิสตะวันตก เส้นขอบฟ้า (Horizon) คือ เส้นวงกลมบนพื้นโลกจรดของฟ้าล้อมรอบตัวเรา เส้นเมอริเดียนท้องฟ้า (meridian) เป็นเส้นที่แบ่งครึ่งท้องฟ้าออกเป็น 2 ส่วน คือ ซีกทางตะวันออกและตะวันตก เส้นศูนย์สูตรท้องฟ้า (celestial equator) จะอยู่ในระนาบเดียวกับเส้นศูนย์สูตรของโลก และจะมีจุดผ่าน 3 จุด คือ ขอบฟ้าทิศตะวันตกและขอบฟ้าทิศตะวันออก และจดที่ 3 คือ จุดเหนือศรีษะ จุดยอดท้องฟ้า (zenith) คือ จุดสูงสุดบนท้องฟ้า จะอยู่เหนือศรีษะพอดีหรือเรียกว่าจุดเหนือศรีษะ สล็อต การอ่านแผนที่ดาว การอ่านแผนทีดาวจะทำให้ผู้ดูดาวรู้จักกลุ่มดาวบนท้องฟ้าอย่างทู กต้องว่ากลุ่มดาวแต่ละกลุ่มนั้นมีดาวสำคัญอยู่กี่ดวงและอยู่ใกล้กันในลักษณะ อย่งไร การอ่านแผนที่ดาวจะไม่เปมือนกับการอ่านแผนที่โลก เนื่องจากการอ่าน แผนที่โลกแราจะต้องก้มมองลงไปบนแผนที่โลกที่เราอยู่ แต่การอ่านแผนทีดาวเรา จะต้องแหงนหน้าขึ้นบนท้องฟ้า แล้วยกแผนที่ดาวขึ้นเหนือศรีษะแทนท้อง ฟ้า ตั้งทิศตามแผนที่ดาวและทิศจริงในท้องฟ้าให้ตรงกัน จะเห็นดวงดาวบนท้อง ฟ้าตรงกับตำแหน่งที่อยู่ในแผนที่ดาว แผนที่ดาวคืออะไร แผนที่ดาวคือเครื่องมือที่ช่วยในการบอกตำแหน่งของดาว หรือกลุ่มดาวฤกษ์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่า จากมุมมองของผู้สังเกตบนโลก เนื่องจากดาวฤกษ์อยู่ในอวกาศที่เป็นสามมิติและอยู่ห่างจากโลกมาก การมองด้วยตาเปล่าไม่สามารถจะบอกระยะทางที่ดาวแต่ละดวงว่าอยู่ห่างจากโลกมากหรือน้อย แต่เราจะเห็นว่าดาวเรียงกันอยู่เป็นรูปร่างต่าง ๆ กัน ดาวที่เราเห็นว่าอยู่ใกล้กันอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันก็ได้ จากการที่ดาวฤกษ์อยู่ห่างจากโลกมาก จึงทำให้เราไม่สามารถสังเกตการเปลี่ยนตำแหน่งของดาวได้ด้วยตาเปล่า ในช่วงชีวิตของเราจึงถือว่าดาวฤกษ์ทุกดวง อยู่เกือบคงที่บนท้องฟ้า แต่ในความจริงดาวฤกษ์ทุกดวงกำลังเคลื่อนที่ เมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วหลายกิโลเมตรต่อวินาที ถ้าผู้สังเกตในสมัยเมื่อสองพันปีที่แล้ว ยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันเขาจะพบว่าดาวฤกษ์หลายดวงได้เปลี่ยนตำแหน่งไปเมื่อเทียบกับดาวฤกษ์อื่น ๆ สล็อตออนไลน์ การขึ้นและตกของดาว เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองโดยหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก หรือหมุนทวนเข็มนาฬิกา เมื่อมองจากขั้วโลกเหนือจุดที่เป็นแกนหมุนของโลกคือขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ ถ้าเราต่อแกนหมุนของโลกออกไปในท้องฟ้า แกนหมุนจะชี้ไปบริเวณใกล้กับดาวเหนือ (Polaris อยู่ในกลุ่มดาวหมีเล็ก) ทำให้เราสังเกตเห็นดาวทุกดวงขึ้นจากทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกใช้เวลา 1 วัน (หรือ 15 องศาต่อชั่วโมง) และในขณะเดียวกันโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาหรือจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกใช้เวลา 1 ปี (ประมาณ 1 องศาต่อวัน) ทำให้ผู้สังเกตบนโลกเห็นดาวทุกดวงเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกวันละประมาณ 1 องศา หรือขึ้นเร็วขึ้นวันละประมาณ 4 นาที วิธีใช้งานแผนที่ดูดาวแบบวงกลม…