• star

    ดาวหางเฉียดดวงอาทิตย์

    ถึงดาวหางโดยมากที่โคจรเข้ามายังระบบสุริยะชั้นในจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของนิวเคลียสเพียงแค่ไม่กี่กม. แต่ว่าก็มีวัตถุน้ำแข็งอื่นในระบบสุริยะที่มีขนาดใหญ่กว่านี้มากมาย (อย่างเช่น ดาวพลูโต, อีริส หรือวัตถุอื่นในแถบสายรัดเอว Kuiper) แปลว่าPlanetesimal (วัตถุก่อเกิดดาวพระเคราะห์หรือหลงเหลือจากการเกิดดังกล่าวข้างต้น) ที่เป็นน้ำแข็งสามารถมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางในหลักพันกิโล ทั้งยังจากการวิเคราะห์เส้นทางโคจรของดาวหางหลายดวง ชี้ให้เห็นว่า มีกรุ๊ปส่วนประกอบน้ำแข็งนับพันชิ้นอาจมีบ่อเกิดเป็นวัตถุน้ำแข็งขนาดใหญ่วัตถุเดียวกันมาก่อน joker123 แบบอย่างที่เด่นชัดแบบอย่างหนึ่ง ดังเช่น กรุ๊ปดาวหางชนิด Kreutz (Kreutz comet family) ที่ Heinrich Kruetz นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้เสนอถึงกรุ๊ปดาวหางนี้ขึ้นมาเป็นคนแรก วิถีโคจรของดาวหางทั้งปวงในกรุ๊ปมีลักษณะดังต่อไปนี้ แนวทางการโคจรสวนกับแนวทางการโคจรของดาวพระเคราะห์ (Retrograde motion)ราบเส้นทางโคจรมีมุมเอียงจากราบเส้นทางโคจรของโลก (มุม Inclination) โดยประมาณ 142 องศาค่าลองจิจูดของตำแหน่งใกล้ดวงตะวันที่สุดในวิถีโคจร (Longitude of Perihelion) ราวๆ 280–282องศาคาบการโคจรครบรอบนานราว 500 ปีกรุ๊ปวัตถุนี้มักถูกเรียกว่า “กรุ๊ปเฉียดฉิวพระอาทิตย์” (Sungrazers) ufabet เหมือนกับกรุ๊ปดาวหางอื่นๆบางกรุ๊ปเนื่องด้วยดาวหางกลุ่มนี้จะเข้าใกล้พระอาทิตย์ที่สุดที่ระยะห่างราว 0.02 AU สล็อต ราบอ้างอิง (Plane of reference) ที่นานับประการในแต่ละกรณี กรณีเส้นทางโคจรของดาวเทียมหรือวัตถุอื่นที่หมุนรอบโลก: ราบอ้างอิง = ราบเส้นอีเควเตอร์ของโลก กรณีวิถีโคจรของวัตถุที่หมุนรอบดวงตะวัน: ราบอ้างอิง = ราบวิถีโคจรของโลก (ซึ่งในรูปจะเป็นกรณีนี้-> Ecliptic plane) จุด Apsis (“จุดปลายสุดบนวิถีโคจรตามแนวแกนเอก”) เป็นจุดที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลจุดโฟกัสของวงรีเยอะที่สุด ซึ่งตามกฏการโคจรของ Kepler ข้อที่ 1โลกจะอยู่ที่จุดโฟกัสของวิถีโคจร ถ้าเกิดวัตถุหมุนรอบโลก หรือพระอาทิตย์จะอยู่ที่จุดโฟกัสของวิถีโคจร แม้วัตถุหมุนรอบพระอาทิตย์ โดยจุด apsisจะมีอยู่ 2 แบบ ดังเช่นว่า Periapsis = จุดบนวิถีโคจรที่อยู่ “ใกล้” จุดโฟกัสของเส้นทางโคจรนั้นเยอะที่สุดกรณีเส้นทางโคจรรอบโลก: Perigee (ตำแหน่งใกล้โลกสูงที่สุดบนเส้นทางโคจร)กรณีวิถีโคจรรอบพระอาทิตย์: Perihelion (ตำแหน่งใกล้ดวงตะวันเยอะที่สุดบนเส้นทางโคจร) Apoapsis = จุดบนเส้นทางโคจรที่อยู่ “ไกล” จุดโฟกัสของวิถีโคจรนั้นเยอะที่สุดกรณีวิถีโคจรรอบโลก: Apogee (ตำแหน่งห่างจากโลกเยอะที่สุดบนวิถีโคจร)กรณีวิถีโคจรรอบดวงตะวัน: Aphelion (ตำแหน่งห่างจากดวงตะวันเยอะที่สุดบนเส้นทางโคจร) สล็อตออนไลน์ จุด Node ของเส้นทางโคจร (orbital node) เป็นจุดหรือตำแหน่งที่ราบของเส้นทางโคจรตัดกับราบอ้างอิง โดยจุด Node ของเส้นทางโคจรจะมีอยู่ 2…

    Comments Off on ดาวหางเฉียดดวงอาทิตย์