• star

    ซูเปอร์โนวา

    ซูเปอร์โนวาจำพวกที่ 2 (Supernova type II)เป็นการระเบิดที่เกิดขึ้นจากการสิ้นอายุของดาวฤกษ์มวลมากมาย ufabet เกิดขึ้นได้เนื่องมาจากที่วิธีการฟิวชันที่ศูนย์กลางของดาวใช้เชื้อเพลิงกระทั่งหมดเกลี้ยงทำให้ดาวมีการยุบอย่างเร็วถึงจุดหนึ่งจะมีการสะท้อนกลับมา กระทั่งทำให้เนื้อสารที่่อยู่บริเวณแกนดาวพุ่งกระจัดกระจายออกมาบริเวณ การปะทุครั้งยิ่งใหญ่นี้มีอุณหภูมิสูงมากมายกระทั่งสามารถหลอมกำเนิดธาตุใหม่ที่หนักกว่าธาตุเหล็ก โดยซูเปอร์โนวาจำพวกนี้ปรากฎเส้นดูดไฮโดรเจนในสเปกตรัม joker123 1.2.2 โนวา (Novae) การแปรเปลี่ยนแสงสว่างเป็นผลมาจากการปะทุในระยะเวลาสั้นๆในระบบดาวคู่แบบสนิทสนม ที่มีสมาชิกดวงหนึ่งเป็นดาวแคระแกร็นขาวซึ่งเคยเป็นแกนของดาวฤกษ์มวลปานกลางที่สิ้นอายุขัยไปแล้ว เมื่อสมาชิกดวงหนึ่งมีการระบายมวลสาร(ส่วนมากเป็นไฮโดรเจน) ลงสู่ผิวของดาวแคระแกร็นขาวที่เป็นคู่ของมัน มวลสารที่ถูกระบายนี้จะถูกแรงโน้มถ่วงของดาวเล็กแกร็นขาวล่อใจให้วนอยู่รอบดาวเรียกว่า แผ่นจับมวลสาร (accretion disk) การเสียดสีของมวลสารที่แผ่นจับมวลสาร จะมีผลให้กำเนิดพลังงานความร้อนที่สูงมากมาย เมื่อมวลสารกลุ่มนี้ตกลงสู่ผิวดาวเพิ่มมากขึ้นกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดอุณหภูมิสูงซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้กำเนิดปรมาณูฟิวชัน กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดการปะทุขึ้นมา เรียกว่า โนวา โดยมากแล้วดาวเล็กแกร็นขาวจะสะสมมวลสารตรงเวลา 10,000 ถึง 100,000 ปีการปะทุโนวานี้ไม่ทำให้ดาวที่เกิดการปะทุถูกทำลายเสมือนซูเปอร์โนวา 2.3 โนวาแบบกำเนิดบ่อยๆ(Recurrent Novae) มีกลไกการแปรเปลี่ยนแสงสว่างคล้ายกับโนวา แม้กระนั้นโนวากลุ่มนี้ใช้เวลาสะสมไฮโดรเจนไม่กี่ปีสำหรับการจุดชนวน คาบการปะทุมากยิ่งกว่า 200 วันแบบอย่างของโนวากลุ่มนี้เป็น ดาวหน พิกซีดิส (T Pyxidis) อยู่ห่างจากโลกราว 15,600 ปีแสง มีสมาชิกที่เป็นดาวฤกษ์เหมือนดวงตะวันแล้วก็ดาวแคระแกร็นขาว ufabet การปะทุนี้จะเกิดขึ้นทุกๆ20 ปี จากภาพที่11 แสดงรูปถ่ายของโนวาแบบกำเนิดบ่อยๆของดาวคราว พิกซีดิส เมื่อถ่ายรูปด้วยกล้องถ่ายรูปที่ตั้งอยู่บนโลกจะมองเห็นได้ว่าโนวาประเภทนี้มีเปลือกที่เป็นวงแหวนที่ราบเรียบซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว 1ปีแสง แต่ว่าเมื่อถ่ายรูปด้วยกล้องส่องทางไกลอวกาศฮับเบิลจะมองเห็นได้ว่าเปลือกที่มองเห็นราบเรียบด้วยกล้องส่องทางไกลบนผืนโลกนั้นมี ก้อนแก็สโดยประมาณหนึ่งพันก้อน แต่ละก้อนที่มีขนาดพอๆกับระบบสุริยะ สล็อต โนวาเล็กแกร็น (Dwarf Novae) กำเนิดในระบบดาวคู่ที่มีสมาชิกดวงหนึ่งเป็นดาวเล็กแกร็นขาวที่ได้รับมวลสารจากดาวสมาชิกที่เป็นคู่ของมัน โนวาแคระแกร็นดวงแรกที่เจอในกลุ่มนี้เป็น ดาวยู เจไม่นอรัม (U Geminorum) ถูกศึกษาและทำการค้นพบในปี ค.ศ 1855 ในช่วงเวลานั้นไม่มีผู้ใดรู้กลไกการเกิดกระทั่งปีค.ศ 1974 ทำให้รู้ว่า โนวากลุ่มนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำลังส่องสว่างของแผ่นจับมวลสารคล้ายกับการเกิดโนวาบนดาวเล็กแกร็นขาว ufabet แม้กระนั้นมีกลไกการที่แตกต่าง ซึ่งโนวามีเหตุมาจากฟิวชันจากไฮโดรเจนที่เพิ่มเข้ามา แต่ว่าโนวาเล็กแกร็นมีต้นเหตุมาจากความไม่เสถียรของแผ่นจับมวลสาร เมื่อแก็สที่อยู่ในแผ่นจับมวลสารมีอุณหภูมิวิกฤตค่าหนึ่ง ทำให้แก็สมีการแปลงความหนืด (แก็สยิ่งอุณหภูมิสูงยิ่งมีความหนืดสูงซึ่งไม่เหมือนกับของเหลวที่ ยิ่งอุณหภูมิสูงจะมีความหนืดลดน้อยลง) ผลก็คือมันจะยุบลงบประมาณนดาวเล็กแกร็นขาวแล้วก็ปล่อยพลังงานที่เกิดขึ้นมาจากพลังงานศักย์โนมถ่วงเป็นจำนวนมาก สิ่งที่แตกต่างอีกประการหนึ่งเป็นโนวากลุ่มนี้มีกำลังส่องสว่างน้อยกว่าและก็มันบางทีอาจจากกำเนิดซำ้ได้อีกโดยใช้ช่วงเวลาตั้งแต่วันถึงทศวรรษดาวซิมไบโอตำหนิก (Symbiotic Stars) ufabet เป็นดาวแปรแสงสว่างที่มีการแปรแสงสว่างแบบไม่บ่อยนัก มีแอมพลิจูดของการเปลี่ยนค่าความสว่างระหว่าง 9 ถึง 11มีตอนความสว่างสูงสุดนานเป็นทศวรรษ แล้วหลังจากนั้นจะเบาๆลดน้อยลงไปยังความสว่างเดิม ดาวแปรแสงสว่างกลุ่มนี้มีต้นเหตุที่เกิดจากดาวฤกษ์ที่อยู่ในระบบดาวคู่ที่มีสมาชิกดวงหนึ่งเป็นดาวยักษ์แดงหรือบางครั้งอาจจะเป็นดาวแปรแสงสว่างจำพวกไมร่ารวมทั้งดาวเล็กแกร็นขาว ดาวยักษ์แดงจะขยายตัวจนถึงเต็มผิวสมมุติผิวหนึ่งเรียกว่า ผิวหุ้มห่อโรช ส่งผลให้เกิดการระบายมวลสารจากดาวยักษ์แดงไปยังดาวแคระแกร็นขาว นำมาซึ่งการก่อให้เกิดการสั่งสมมวลรอบดาวแคระแกร็นขาวถึงจุดหนึ่ง มวลสารจะถูกพ่นออกเหตุเพราะปฏิกิริยาปรมาณูฟิวชั่นด้วยอุณหภูมิสูงสุดราวๆ 200,000 เคลวิน ยังไรก็ตามการปะทุนี้มวลของดาวแคระแกร็นขาวจะน้อยกว่ามวลข้อจำกัดจันทรเศขร โดยเหตุนี้ข้างหลังการปะทุจะยังเหลือดาวแคระแกร็นขาวอยู่ สล็อตออนไลน์ ดาวอาร์ วัวโรที่นา โบเรียลิส…

    Comments Off on ซูเปอร์โนวา