• star

    กล้องส่องทางไกลชนิดสองตา

    กล้องส่องทางไกลชนิดสองตา (Binocular) มีหลักการเช่นเดียวกับกล้องโทรทรรศน์กล่าวคือ ประกอบด้วยเลนส์ 2 ชุด คือ เลนส์ใกล้วัตถุและเลนส์ใกล้ตา และใส่ปริซึมไว้ภายในระหว่างเลนส์ทั้งสองเพื่อหักเหลำแสงกลับไปกลับมา ทำให้ลำกล้องสั้นและให้ภาพหัวตั้งดังไดอะแกรมใน ขนาดของกล้องจะประกอบด้วยตัวเลข 2 จำนวน ได้แก่ 8×40, 7×50 หรือ 10×25 เป็นต้น จำนวนแรกเป็นกำลังขยาย จำนวนหลังเป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์วัตถุซึ่งมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร joker123 กล้องส่องทางไกลแบบสองตามีหลายแบบและหลายขนา ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น เดินทางไกลและไต่เขา: ควรเลือกกล้องที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาง่าย หรือกันน้ำ ได้แก่ 8×24 หรือ 10×25ดูนก: ควรเลือกกล้องที่มีกำลังรวมแสงพอสมควร กำลังขยายปานกลาง น้ำหนักไม่มากนัก เพื่อให้ภาพไม่สั่นไหว หรือเมื่อยแขนเมื่อยกนานๆ ขนาดกล้องที่เหมาะสมควรจะเป็น 8×40 หรือ 8×42ดูดาว: วัตถุท้องฟ้าส่วนใหญ่มีความสว่างไม่มาก ดังนั้นกล้องเลือกใช้ควรมีเลนส์วัตถุขนาด 50 มิลลิเมตรขึ้นไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรวมแสง แต่ถ้ากล้องมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก ก็ต้องติดตั้งไว้บนขาตั้งกล้อง ในการใช้กล้องส่องทางไกลจะสังเกตได้ว่า หากถือกล้องไว้ห่างจากดวงตามากเกินไป เราจะมองไม่เห็นภาพทั้งหมดในกล้อง ขอบของภาพจะเบลอจนกว่าเราจะขยับกล้องให้ใกล้กับดวงตามากขึ้น จึงจะเห็นภาพชัดเจนทั้งหมดจนถึงขอบดังระยะห่างระหว่างเลนส์ตากับดวงตาซึ่งทำให้มองเห็นภาพทั้งหมดในกล้องได้ชัดเจนจนถึงขอบเรียกว่า “อายรีลีฟ” (Eye relief) กล้องสองตาทั่วไปมีอายรีลีฟประมาณ 8 – 14 มิลลิเมตร ซึ่งสั้นเกินไปสำหรับผู้สวมใส่แว่นสายตา ดังนั้นหากท่านมีความประสงค์จะใช้กล้องสองตาโดยไม่ต้องถอดแว่นออกเลย ควรเลือกกล้องที่มีอายรีลีฟยาวกว่า 17 มิลลิเมตรขึ้นไป อย่างไรก็ตามอายรีลีฟแปรผกผันกับกำลังขยาย กล้องกำลังขยายสูงมีอายรีลีฟสั้น กล้องกำลังขยายต่ำมีอายรีลีฟยาวกว่า ดังนั้นการสร้างกล้องกำลังขยายสูงที่มีอายรีลีฟยาวจึงต้องออกแบบเป็นพิเศษและมีราคาแพงมาก สล็อต ฐานตั้งกล้องพอจะแบ่งได้เป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ ตามลักษณะของแกนหมุนคือ แบบอัลตาซิมุท (Altazimuth)ฐานตั้งกล้องระบบนี้เป็นระบบที่เรียบง่ายที่สุด มีแกนหมุนสองแนวคือแนวราบ (azimuth) และแนวตั้ง (altitude) ฐานตั้งกล้องถ่ายรูปทั่ว ๆ ไปก็เป็นฐานตั้งกล้องแบบอัลตาซิมุทนี้นั่นเอง ฐานตั้งกล้องแบบนี้มีราคาถูก สร้างง่าย แต่ไม่เหมาะกับงานทางดาราศาสตร์นัก เนื่องจากทิศทางการหมุนของแกนนั้นไม่สอดคล้องกับทิศทางการเคลื่อนที่ของดวงดาว แต่จะเหมาะการถ่ายภาพดาราศาสตร์บางอย่าง โดยเฉพาะภาพที่อิงขอบฟ้าโลก เช่นภาพปรากฏการณ์คอนจังก์ชันที่ขอบฟ้า ภาพดาวเคลื่อนที่เป็นเส้นยาว หรือภาพซึ่งใช้เวลาการเปิดหน้ากล้องค่อนข้างสั้น เช่น ภาพดวงอาทิตย์ ภาพดวงจันทร์ ภาพสุริยุปราคา หรือภาพจันทรุปราคา เป็นต้น แบบอิเควตอเรียล สล็อตออนไลน์ ฐานตั้งกล้องแบบอิเควตอเรียลจะมีแกนหมุนสองแกน แกนหนึ่งชี้ไปที่ขั้วท้องฟ้า (บริเวณใกล้ดาวเหนือ) เรียกว่าแกนขั้วฟ้า (Polar axis)…

    Comments Off on กล้องส่องทางไกลชนิดสองตา