• star

  กฎของฮับเบิล

  กฎของ ฮับเบิล หรือที่เรียกว่า กฎของฮับเบิล – Lemaître เรียใน จักรวาลวิทยาระเบียบ ที่กาแลค กำลัง ทิศทางออกจากโลกด้วยความเร็วตามขั้นตอนกับระยะทางอีกนัยหนึ่งยิ่งพวกมันออกไปจากโลกเร็วความเร็วของกาแลคซีถูกกำหนดโดย redshift ซึ่งเป็นลำดับของแสง ที่ปล่อยให้ไปที่ปลายสีแดงของสายการเดินเรือ joker123 กฎของฮับเบิลถือเป็นพื้นฐานการยากสำหรับ การขยายตัวของเอกภพ และในทำหน้าที่เป็นหนึ่งใน โทรที่มักพูดถึงเพื่อสนับสนุน บิ๊กแบง แบบรวมการประสานงานของผู้ป่วยทางเนื่องจากการขยายตัวนี้เรียกว่า การไหลของฮับเบิล มักแสดงโดยสมการ v = H 0 D โดย H 0 ค่าคงที่ของขนาด – ค่าคงที่ของฮับเบิล – ระหว่าง “ระยะทางที่เหมาะสม” D ถึง กาชาชีีซึ่งอาจจะได้ตลอดเวลาซึ่งแตกต่างจาก ระยะทางร่วม แล ก้าวเร็วในการแยกตัว v นั่นคืออนุพันธ์ ของระยะทางที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับ เวลาจักรวาล ประสานงาน. (ดู การใช้ทางไกลทางที่เหมาะสม สำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับรายละเอียดของคำเมืองของ ‘ความเร็ว’ นี้) ค่าคงที่ของฮับเบิลถูกยกมาบ่อยที่สุด ใน (km/s)/Mpc , ไม่ให้เร็วเป็นกม. / ฉากของกาแลคซี 1 จุดจบของระยะ (3.09 × 10 กม.) และมีค่าประมาณ 70 (กม. / เข็ม) / Mpc เมื่อเร็ว SI ของ H 0 คือเพียงแค่ s และ si สำหรับส่วนกลับของ H 0 เป็นเพียงโคนที่สองส่วนกลับของ H 0 เรียกว่า เวลาฮับ เบิล ค่าคงที่ของฮับเบิลยังสามารถเก้อได้ว่าเป็นค่าปกติของการขยายตัวในรูปแบบนี้ H 0 = 7% / Gyr ซึ่งหมายความว่าในอัตราการขยายตัว ในปัจจุบันต้องใช้เวลาเป็นพันล้านปีเพื่อให้บริการที่ไม่ถูกโจรบิดขึ้น 7%. ถึงจะมีการประกาศถึง ฮวินฮับเบิล อย่างถี่ แต่ของ เอกภพที่ขยายตัวด้วยอัตราที่คำนวณได้นั้นมาจากสมการ ทั่วไป ในปี 1922 โดย…

  Comments Off on กฎของฮับเบิล
 • star

  กฎของฮับเบิล

  นักดาราศาสตร์ศึกษาการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีโดยใช้ปรากฎการณ์ด็อปเปลอร์ (Doppler Effect) เป็นเครื่องมือ ในต้นศตวรรษที่ 20 เอ็ดวิน ฮับเบิล (Edwin Hubble) นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระยะทางของกระจุกกาแล็กซีกับการเลื่อนทางแดง (Redshift) joker123 แล้วพบว่า “การเลื่อนทางแดงของกระจุกกาแล็กซีที่อยู่ห่างไกล แปรผันตามระยะทางระหว่างโลกถึงกระจุกกาแล็กซี” นั่นหมายความว่า กาแล็กซียิ่งอยู่ห่างไกลเท่าไร การเลื่อนทางแดงก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น สเปกตรัมในภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่า การวิเคราะห์การเคลื่อนทางแดงที่เส้นสเปกตรัม Calcium H และ Calcium K (H+K) พบว่า กระจุกกาแล็กซีเวอร์โก (Virgo cluster) ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 50 – 70 ล้านปีแสง เคลื่อนที่ออกจากโลกด้วยความเร็ว 1,200 กิโลเมตรต่อวินาที ส่วนกระจุกกาแล็กซีไฮดราซึ่งอยู่ห่างเกือบหนึ่งพันล้านปีแสง เคลื่อนที่ออกจากโลกด้วยความเร็ว 61,000 กิโลเมตรต่อวินาที ในปี ค.ศ. 1920 นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อ เอ็ดวิน ฮับเบิ้ล (Edwin Hubble, 1889-1953) ได้ค้นพบความรู้เรื่องขิงเอกภพที่มีความสำคัญมากที่สุดอันหนึ่งนั่นคือ เขาได้ค้นพบว่าเอกภพกำลังขยายตัวอยู่ในปัจจุบัน จากการที่นักดาราศาสตร์ต่างๆได้ทำการสังเกตการณ์กาแลกซีต่างๆจำนวนมากและพบว่ากาแลกซีต่างๆนั้นจะเกิดปรากฏการณ์การเลื่อนทางแดง (redshift) ของเส้นเสปกตรัมแบบดูดกลืนที่พบเสมอ ฮับเบิ้ลได้สนใจข้อมูลการเลื่อนทางแดงของกาแลกซีต่างๆนี้และเขาได้ใช้ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ (Doppler’s effect) สล็อต ในการหาอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ถอยห่างของกาแลกซีต่างๆนั้นออกจากโลก (radial velocity) นอกจากนั้นเขาได้ทำการคำนวณหาระยะห่าง (distance) ระหว่างโลกกับกาแลกซีต่างๆโดยใช้หลักเกณฑ์ของการลดลงของความสว่างของดาวฤกษ์มาตรฐานเมื่อระยะห่างเพิ่มมากขึ้น ในที่สุดเขาได้พล็อตกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของการแลกซีในการเคลื่อนที่ถอยห่างออกจากผู้สังเกตนี้ในหน่วยของ กิโลเมตรต่อวินาที (km/s) กับระยะห่างระหว่างผู้สังเกตกับกาแลกซีนั้นในหน่วยของ เมกะพาร์เซก (Mpc) ความสัมพันธ์ของข้อมูลในกราฟดังกล่าวมีลักษณะเป็นเส้นตรงซึ่งมีความหมายว่าอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ออกห่างจากผู้สังเกต (v) แปรผันโดยตรงกับระยะห่างจากกาแลกซีนั้น (D) ซึ่งความสัมพันธ์นี้เองที่ทำให้ฮับเบิ้ลได้สรุปว่าในปัจจุบันนี้เอกภพกำลังขยายตัวออก ซึ่งเรารู้จักความสันพันธ์นี้กันป็นอย่างดีในชื่อของ “กฏของฮับเบิ้ล (Hubble Law)” V = H0 x D สล็อตออนไลน์ ค่า H0 คือ ค่าคงที่ของฮับเบิ้ลมีหน่วยเป็น กิโลเมตรต่อวินาทีต่อเมกะพาร์เซก (km s-1 /Mpc ) ซึ่งในปัจจุบันค่าคงที่ของฮับเบิ้ลมีค่า 75 km s-1 /Mpc ซึ่งมีความหมายว่าทุกๆอณูของเอกภพกำลังขยายตัวออกด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 75 km/s ในทุกๆระยะห่าง 1…

  Comments Off on กฎของฮับเบิล