star

รัศมีของดาว

ดาวฤกษ์อยู่ไกลมาก เราไม่สามารถวัดขนาดของดาวฤกษ์ด้วยวิธีตรง นักดาราศาสตร์คำนวณขนาดรัศมีของดาวฤกษ์ โดยการนำกำลังส่องสว่างและอุณหภูมิพื้นผิวของดาวมาเปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์ ในขั้นตอนแรกนักดาราศาสตร์จะใช้ CCD บันทึกภาพและตรวจนับโฟตอนที่มากับแสงดาว จากนั้นจะหาค่าความยาวคลื่นเข้มที่สุดที่ดาวแผ่รังสีออกมา เพื่อคำนวณหาค่าอุณหภูมิพื้นผิวของดาวด้วยกฎของวีน ดังตัวอย่างที่ 1

joker123

ตัวอย่างที่ 1: ดาวหัวใจสิงห์มีความยาวคลื่นเข้มสุด (λmax) 181.25 nm จะมีอุณหภูมิพื้นผิวเท่าไร
T = 0.0029 /max
= 0.0029 / 181.25 x 10-9
= 16,000 K

เมื่อเราทราบอุณหภูมิพื้นผิวของดาวแล้ว ก็นำค่าที่ได้มาแทนที่สูตรตามกฎของสเตฟาน-โบลทซ์มานน์ เพื่อหาความเข้มของพลังงาน และรัศมีของดาวดังนี้

กฎความเข้มพลังงานของสเตฟาน-โบลทซ์มานน์: Flux = σT4
สูตรกำลังส่องสว่าง: L = 4πd2 b
ใช้รัศมีของดาว R แทนระยะทาง d, แทนค่า σT4 แทน b
เนื่องจากความสว่างของดาวก็คือความเข้มของพลังงาน: L = 4πR2 σT4
กลับข้างสูตรเพื่อหาค่ารัศมี: R2 = L / 4πσT4

สล็อต

เมื่อนำรัศมีของดาวฤกษ์ (สูตรข้อ 4) มาเปรียบเทียบกับรัศมีของดวงอาทิตย์จะได้สูตร

โดยที่ R/RSun = รัศมีของดาวฤกษ์เปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์
T/TSun = อุณหภูมิของดาวฤกษ์เปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์
L/LSun = อัตราส่วนกำลังส่องสว่างของดาวฤกษ์เปรียบเทียบกับดวงอาทิตย์

ตัวอย่างที่ 2 ดาวหัวใจสิงห์ มีค่าความสว่าง L = 140 LSun มีอุณหภูมิพื้นผิว T = 16,000 K รัศมีมีขนาดกี่เท่าของดวงอาทิตย์

รัศมีของดาวหัวใจสิงห์มีขนาด 1.55 เท่า ของดวงอาทิตย์

สล็อตออนไลน์

หลายคนเคยอ่านข่าวดาราศาสตร์จากนาซ่า (NASA) หรือสถาบันดาราศาสตร์จากที่อื่นๆ เวลาค้นพบดาวฤกษ์ดวงใหม่ มักจะบอกขนาดรัศมีของดาวฤกษ์ไว้เกือบทุกครั้ง คำถามคือ นักดาราศาสตร์ทราบได้อย่างไร

อันดับแรกนักดาราศาสตร์จะใช้กล้องโทรทรรศน์ที่มีเซนเซอร์รับแสง หรืออุปกรณ์จำพวก CCD ในการบันทึกภาพ จากนั้นคอมพิวเตอร์จะคำนวณว่าแสงความยาวคลื่นใดที่เข้มที่สุดที่ส่งมาจากดาวฤกษ์นั้นๆ เพื่อคำนวณหาอุณหภูมิของดาวฤกษ์

จากนั้นเมื่อทราบความยาวคลื่นที่มีค่ามากที่สุดก็จะนำไปแทนค่าในสมการจากกฎของเวน โดยที่ T คืออุณหภูมิ และ l คือ ความยาวคลื่นที่ตรวจจับได้จาก CCD

จากสมการความเข้มพลังงาน (Flux) ตามกฎของสเตฟาน-โบลทซ์มานน์ นำค่าอุณหภูมิที่ได้จากก่อนหน้าแทนลงไป โดยที่ เครื่องหมายซิกม่า (คล้ายเลข 6 ตะแคง) เป็นค่าคงที่ และ T เป็นอุณหภูมิ

กฎสเตฟาน-โบลทซ์มานน์
จากสมการกำลังส่องสว่าง (L) นำค่า Flux แทนลงไป (ค่า L ประมาณได้จากระยะทางของดาวฤกษ์ ซึ่งระยะทางก็ประมาณจากการใช้ปรากฏการณ์ Parallax อีกที)

jumboslot

กำลังส่องสว่าง
กำลังส่องสว่าง
d ก็คือ รัศมี (R) ของวัตถุที่เปล่งแสงได้ หรือก็คือดาวฤกษ์นั่นเอง

แทนค่าในกำลังส่องสว่าง 2
ย้ายตัวแปรจะได้รัศมีของดาวฤกษ์ ดังนี้

การหารัศมีของดาวฤกษ์
จะเห็นว่าการที่เราจะทราบประมาณที่น่าสนใจอย่างรัศมีของดาวฤกษ์ ไม่จำเป็นต้องเอาไม้บรรทัดไปวัดโดยตรงก็ได้ (ใครจะทำล่ะ อีกอย่างไหม้แน่ๆ) สิ่งที่ผมต้องการจะบอกก็คือ วิทยาศาสตร์มีกระบวนการและวิธีการที่เราสามารถสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวได้โดยอ้อม หวังว่าทุกท่านคงจะหายสงสัยเหมือนกันนะครับ

slot

โลก มีลักษณะเป็นทรงวงรี โดย ในแนวดิ่งเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 12,711 กม. ในแนวนอน ยาว 12,755 กม. ต่างกัน 44 กม. มีพื้นน้ำ 3 ส่วน หรือ 71% และมีพื้นดิน 1 ส่วน หรือ 29 % แกนโลกเอียงประมาณ 23.4 องศา

สัญลักษณ์ของโลกประกอบด้วยกากบาทที่ล้อมด้วยวงกลม โดยเส้นตั้งและเส้นนอนของกากบาทจะแทนเส้นเมอริเดียนและเส้นศูนย์สูตรตามลำดับ สัญลักษณ์อีกแบบของโลกจะวางกากบาทไว้เหนือวงกลมแทน (ยูนิโคด: ⊕ หรือ ♁)

วงโคจรและการหมุนรอบตัวเอง
โลกหมุนรอบตัวเอง 24 ชั่วโมงในหนึ่งวัน แต่นักวิทยาศาสตร์คำนวณได้ 23.56 ชั่วโมง แต่จะใช้ 24 ชั่งโมงเป็นหลัก และ 365 วันในหนึ่งปี โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 150 ล้านไมล์ และเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อวินาที หรือ 108,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง[2]

วงโคจรของดวงจันทร์ อยู่ห่างจากโลก 250,000 ไมล์ ดวงจันทร์จะหันพื้นผิวด้านเดียวเข้าหาโลกอยู่เสมอ และโคจรรอบโลกใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน

โลกเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะ และมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ร่วมกับวัตถุขนาดเล็กกว่าพันชิ้น และดาวเคราะห์อีก 8 ดวง ดวงอาทิตย์และระบบสุริยะเคลื่อนที่ผ่านส่วนแขนออริออน ดาราจักรทางช้างเผือก และจะเคลื่อนที่ครบรอบในอีก 10,000 ปีข้างหน้า[3]