star

ดาวหางเฉียดดวงอาทิตย์

ถึงดาวหางโดยมากที่โคจรเข้ามายังระบบสุริยะชั้นในจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของนิวเคลียสเพียงแค่ไม่กี่กม. แต่ว่าก็มีวัตถุน้ำแข็งอื่นในระบบสุริยะที่มีขนาดใหญ่กว่านี้มากมาย (อย่างเช่น ดาวพลูโต, อีริส หรือวัตถุอื่นในแถบสายรัดเอว Kuiper) แปลว่าPlanetesimal (วัตถุก่อเกิดดาวพระเคราะห์หรือหลงเหลือจากการเกิดดังกล่าวข้างต้น) ที่เป็นน้ำแข็งสามารถมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางในหลักพันกิโล ทั้งยังจากการวิเคราะห์เส้นทางโคจรของดาวหางหลายดวง ชี้ให้เห็นว่า มีกรุ๊ปส่วนประกอบน้ำแข็งนับพันชิ้นอาจมีบ่อเกิดเป็นวัตถุน้ำแข็งขนาดใหญ่วัตถุเดียวกันมาก่อน

joker123

แบบอย่างที่เด่นชัดแบบอย่างหนึ่ง ดังเช่น กรุ๊ปดาวหางชนิด Kreutz (Kreutz comet family) ที่ Heinrich Kruetz นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมัน ได้เสนอถึงกรุ๊ปดาวหางนี้ขึ้นมาเป็นคนแรก วิถีโคจรของดาวหางทั้งปวงในกรุ๊ปมีลักษณะดังต่อไปนี้

แนวทางการโคจรสวนกับแนวทางการโคจรของดาวพระเคราะห์ (Retrograde motion)
ราบเส้นทางโคจรมีมุมเอียงจากราบเส้นทางโคจรของโลก (มุม Inclination) โดยประมาณ 142 องศา
ค่าลองจิจูดของตำแหน่งใกล้ดวงตะวันที่สุดในวิถีโคจร (Longitude of Perihelion) ราวๆ 280–282องศา
คาบการโคจรครบรอบนานราว 500 ปี
กรุ๊ปวัตถุนี้มักถูกเรียกว่า “กรุ๊ปเฉียดฉิวพระอาทิตย์” (Sungrazers) ufabet เหมือนกับกรุ๊ปดาวหางอื่นๆบางกรุ๊ปเนื่องด้วยดาวหางกลุ่มนี้จะเข้าใกล้พระอาทิตย์ที่สุดที่ระยะห่างราว 0.02 AU

สล็อต

 1. ราบอ้างอิง (Plane of reference) ที่นานับประการในแต่ละกรณี
 • กรณีเส้นทางโคจรของดาวเทียมหรือวัตถุอื่นที่หมุนรอบโลก: ราบอ้างอิง = ราบเส้นอีเควเตอร์ของโลก
 • กรณีวิถีโคจรของวัตถุที่หมุนรอบดวงตะวัน: ราบอ้างอิง = ราบวิถีโคจรของโลก (ซึ่งในรูปจะเป็นกรณีนี้-> Ecliptic plane)
 1. จุด Apsis (“จุดปลายสุดบนวิถีโคจรตามแนวแกนเอก”) เป็นจุดที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลจุดโฟกัสของวงรีเยอะที่สุด ซึ่งตามกฏการโคจรของ Kepler ข้อที่ 1โลกจะอยู่ที่จุดโฟกัสของวิถีโคจร ถ้าเกิดวัตถุหมุนรอบโลก หรือพระอาทิตย์จะอยู่ที่จุดโฟกัสของวิถีโคจร แม้วัตถุหมุนรอบพระอาทิตย์ โดยจุด apsisจะมีอยู่ 2 แบบ ดังเช่นว่า
 • Periapsis = จุดบนวิถีโคจรที่อยู่ “ใกล้” จุดโฟกัสของเส้นทางโคจรนั้นเยอะที่สุด
  กรณีเส้นทางโคจรรอบโลก: Perigee (ตำแหน่งใกล้โลกสูงที่สุดบนเส้นทางโคจร)
  กรณีวิถีโคจรรอบพระอาทิตย์: Perihelion (ตำแหน่งใกล้ดวงตะวันเยอะที่สุดบนเส้นทางโคจร)
 • Apoapsis = จุดบนเส้นทางโคจรที่อยู่ “ไกล” จุดโฟกัสของวิถีโคจรนั้นเยอะที่สุด
  กรณีวิถีโคจรรอบโลก: Apogee (ตำแหน่งห่างจากโลกเยอะที่สุดบนวิถีโคจร)
  กรณีวิถีโคจรรอบดวงตะวัน: Aphelion (ตำแหน่งห่างจากดวงตะวันเยอะที่สุดบนเส้นทางโคจร)

สล็อตออนไลน์

 1. จุด Node ของเส้นทางโคจร (orbital node) เป็นจุดหรือตำแหน่งที่ราบของเส้นทางโคจรตัดกับราบอ้างอิง โดยจุด Node ของเส้นทางโคจรจะมีอยู่ 2 แบบยกตัวอย่างเช่น
 • Ascending Node (จุดโหนดขึ้น) = ตำแหน่งที่วัตถุโคจรผ่านราบอ้างอิงขึ้นมา
 • Descending Node (จุดโหนดลง) = ตำแหน่งที่วัตถุโคจรสร้างผ่านราบอ้างอิงลงไป
 1. “ส่วนประกอบของเส้นทางโคจร” (Orbital elements) ซึ่งเป็นกรุ๊ปของค่าตัวแปรทางเรขาคณิต6 ค่าที่จำเป็นต้องสำหรับเพื่อการชี้แจงลักษณะวิถีโคจรของแต่ละวัตถุ ยกตัวอย่างเช่น

4.1 ค่าตัวแปรที่ใช้แสดงขนาดและก็รูปร่างของเส้นทางโคจร

 • ระยะครึ่งหนึ่งแกนเอก (Semimajor Axis: a) =ขนาดระยะกึ่งหนึ่งของแกนเอก (แกนตามทางยาว)ของวิถีโคจร ซึ่งเป็นค่าตัวแปรที่ชี้ขนาดของเส้นทางโคจร
 • ความเยื้องศูนย์กลางของวิถีโคจร (Eccentricity: e)มีสมการคำนวณว่า
  e = (a-c)/a
  เมื่อ a = ระยะครึ่งแกนเอกของวิถีโคจร, c = ระยะห่างจากจุดโฟกัสถึงใจกลางของวงรี
  ซึ่งค่าความเยื้องศูนย์กลางของเส้นทางโคจรจะมีความหมายว่าวิถีโคจรมีรูปร่างต่างๆดังต่อไปนี้
  วิถีโคจรรูปวงกลม: e=0
  วิถีโคจรรูปวงรี: 01

jumboslot

4.2 ค่าตัวแปรที่ใช้แสดงการวางตัวของราบเส้นทางโคจร

 • ความเอียงของเส้นทางโคจร (Inclination: i) = มุมระหว่างราบวิถีโคจรของวัตถุกับราบอ้างอิง
  (ในรูปใช้อักษร l แทน และก็แสดงเป็นมุมระหว่าง”แกนตั้งฉากราบเส้นทางโคจรของวัตถุ” กับ “แกนตั้งฉากราบอ้างอิง” ซึ่งก็เป็นมุมที่เสมอกัน)
 • ลองจิจูดของจุดโหนดขึ้น (Longitude of the ascending node: Ω) = มุมที่วัดปัดกวาดในแนวทางลักษณะเดียวกันกับแนวทางที่นิ้วทั้งยัง 4 ชี้ไป เมื่อพวกเรากำมือขวาแล้วแล้วหมุนหมัดเข้าพบตัวเราโดยขึ้นต้นจากแกนอ้างอิงที่พุ่งจากจุดโฟกัสของเส้นทางโคจร ไปยังตำแหน่ง Vernal Equinox ufabet (เครื่องหมาย ? — ตำแหน่งอ้างอิงบนทรงกลมฟ้าที่อยู่บนราบวิถีโคจรของโลก แต่ว่ามีระยะห่างเป็นมาก)กวาดสายตามราบอ้างอิงจนกระทั่งจุด Ascending Node

4.3 ค่าตัวแปรอื่นๆ

 • ระยะเชิงมุมของจุด Periapsis (Argument of periapsis: ω) = มุมที่วัดปัดกวาดไปในทำนองเดียวกันกับแนวทางการโคจรของวัตถุ โดยเริ่มต้นจาก แกนเชื่อมจุดโฟกัสของเส้นทางโคจร-จุด Ascending node ไปยัง แกนเชื่อมจุดโฟกัสของเส้นทางโคจร-จุด Periapsis
 • Anomaly เฉลี่ยที่เวลาเฉพาะ (Mean anomaly at epoch: M0) เป็นค่าตัวแปรที่แสดงถึงตำแหน่งของวัตถุบนวิถีโคจรในเวลาเฉพาะ (epoch) เวลาหนึ่ง

ดังนี้ คำว่า Longitude of Perihelion ที่ได้กล่าวไปก่อนจะถึงภาพนี้ คือ Longitude of periapsis (ตัวแปร ϖ) สำเร็จรวมของ “ลองจิจูดของจุดโหนดขึ้น” กับ “ระยะเชิงมุมของจุด Periapsis” เขียนเป็นสมการได้ว่า ϖ = Ω+ω (หากแม้ Ω กับ ω จะเป็นมุมที่วัดปัดกวาดไปบนคนละราบ)
ซึ่งในบางครั้ง นักดาราศาสตร์ก็ใช้คำว่า Longitude of periapsis ในความหมายเดียวกันกับ “ระยะเชิงมุมของจุด Periapsis” ไปเลย การใช้คำแทนกรณีนี้มักพบในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบดาวคู่ หรือดาวนพเคราะห์นอกระบบสุริยะ

slot

จากรูปแบบของเส้นทางโคจรที่แทบเช่นกันของดาวหางในกรุ๊ป Kreutz นี้ ทำให้นักดาราศาสตร์มั่นใจว่าดาวหางทั้งสิ้นในกรุ๊ปแตกออกมาจากดาวหางขนาดใหญ่ ดวงเดียวกันในสมัยก่อนยาวนานมากแล้ว ufabet บางครั้งก็อาจจะราวๆหลายพันปีกลาย
เมื่อนักดาราศาสตร์พินิจพิจารณาคุณลักษณะของดาวหางในกรุ๊ปดาวหาง Kreutz พบว่าสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มย่อยได้ บางทีอาจเพราะว่าการแตกตัวของดาวหางขนาดใหญ่ที่ฯลฯเกิด มิได้เกิดขึ้นเพียงแต่ครั้งเดียว แล้วก็ดาวหางแหล่งกำเนิดก็ห่างจากพระอาทิตย์แตกต่างกันขณะมีการกระจายตัวแต่ละครั้งซึ่งต่อไปก็มีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ จนกระทั่งเศษส่วนประกอบน้ำแข็งมีขนาดเล็กลง
โดยส่วนประกอบน้ำแข็งโดยมากจะมีขนาดในหลักสิบหรือหลักร้อยเมตร เมื่อโคจรใกล้ดวงตะวันมากมายก็จะพุ่งลงไปยังชั้นบรรยากาศของพระอาทิตย์ หรือเสื่อมสภาพเนื่องจากว่าส่วนประกอบได้ระเหิดไปหมดระหว่างที่โคจรเข้ามายังระบบสุริยะชั้นใน
นักดาราศาสตร์ได้สังเกตการณ์ดาวหางในกรุ๊ปดาวหางKreutz มาตรงเวลาหลายร้อยปีแล้ว โดยปริมาณสมาชิกของกรุ๊ปดาวหางนี้ได้มากขึ้นอย่างเร็วตั้งแต่ ปีคริสต์ศักราช1995 ซึ่งเป็นตอนในขณะที่หน่วยงานอวกาศยุโรป (ESA) ได้ส่งยานอวกาศ SOHO ขึ้นสู่อวกาศ ufabet ยานลำนี้ได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เรียกว่า “วัวโรนากราฟ” (Coronagraph) ถ่ายรูปห้วงอวกาศรอบๆรอบๆใกล้พระอาทิตย์ โดยที่เครื่องมือนี้จะมีตัวบังพระอาทิตย์ระหว่างถ่ายรูป ทำให้ช่วยลดแสงสว่างแรงลงไปได้มาก